Vedení Mercedes-Benz klubu ČR

Vedení Mercedes-Benz klubu ČR

pracuje dle stanov klubu a je fakticky prováděno prezidentem, víceprezidentem a výkonným výborem, který se skládá z členů klubu. Všechny složky vedení jsou voleny členským shromážděním, které se koná vždy na začátku kalendářního roku. Volební období je tři roky.

Na 57. řádné členské schůzi Mercedes-Benz klubu ČR konané 11.1.2020 byl zvolený následující

Výkonný výbor MBK ČR:

Mgr. Petr Schweiner, prezident (petr.schweiner@mercedes-benz-klub.cz), 777 026 953

– poradce v oblasti právní

– akce

Pavol Vávra, viceprezident (pavol.vavra@mercedes-benz-klub.cz), 773 136 316

– weby

– členská základna – přihlášky, vedení, změny, GDPR

– MB cards, Mercedes Classic magazine

– akce

Michal Vystrčko, tajemník (michal.vystrcko@mercedes-benz-klub.cz), 602 226 373

– marketing

– weby

– akce

Ing. Ondřej Smolík, hospodář (ondrej.smolik@mercedes-benz-klub.cz), 602 344 833

– rozpočet

– účetnictví

– členská základna, GDPR

– akce

MUDr Jaroslav Větvička,člen výkonného výboru (jaroslav.vetvicka@mercedes-benz-klub.cz), 777 781 026¨

– delegát FKHV

– akce

Jan Horáček, člen výkonného výboru (jan.horacek@mercedes-benz-klub.cz), 777 210 101

– testační komise pro historické vozidla

– akce

Bedřich Danda, člen výkonného výboru (bedrich.danda@mercedes-benz-klub.cz), 724 342 777

– poradce v oblasti historických vozidel

– legislativa

– ÚAMK, KHV, OSA

– testace historických vozidel

– akce

Ing. Jiří  Kos, člen výkonného výboru (jiri.kos@mercedes-benz-klub.cz), 602 329 353

– testační komise pro historické vozidla

– akce

Ivan Fröhlich, člen výkonného výboru, 602 200 262

– testační komise pro historické vozidla

– akce

Ota Matulačlen výkonného výboru, organizace akcí

Vladimír Zemánek, člen výkonného výboru, organizace akcí

Mirka Pilařová, účetnictví

 

Kontaktovat nás můžete přes kontaktní formulář.
Zápis z členské schůze je přiložen na odkazu dole.

Usnesení_2020

Usnesení 2019